VN
Trở thành nhà cung cấp
nhãn hiệu hạng nhất
Trở thành nhà cung cấp
nhãn hiệu hạng nhất
Ứng dụng

Tìm hiểu cách King hình thành và kết nối các giải pháp trong không gian ứng dụng nhãn để giúp người dùng xử lý các vấn đề.

Sản phẩm

King có một danh mục sản phẩm bao gồm 

toàn bộ hệ thống công nghiệp.

Giới thiệu

Tuân thủ "tính toàn vẹn của Ngô Châu, dệt đai, hợp tác chân thành và phát triển chung" của doanh nghiệp.

Dịch vụ

"Hài hòa, thực dụng, tiên phong và đổi mới" là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi luôn phục vụ những người có nhu cầu toàn cầu với chất lượng hạng nhất, giá cả hợp lý và giao hàng chính xác.

Tuyển dụng
Mạng toàn cầu
6+
Văn phòng toàn cầu
8.8+
Công ty có diện tích 88.000 mét vuông