VN
Trang chủ Dịch vụ Thông tin liên lạc
Địa chỉ:Số 908 Đường Thường Châu, huyện Trường Hưng, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang

Thị trường trong nước: +86-572-6290235/6290265

Thị trường quốc tế: +86-572-6290555/6290266