VN
Trang chủ Về chúng tôi Tin tức
Công ty đã thành lập "Quỹ tình yêu King"
2019.01.15

Vào tháng 12 năm 2018, để giúp đỡ những nhân viên chăm chỉ hơn và giải quyết các vấn đề khó khăn cho nhân viên, nghiên cứu lãnh đạo của công ty đã quyết định rằng các công đoàn của công ty sẽ phát hành một đề xuất quyên góp tình yêu cho toàn bộ nhân viên hệ thống và thành lập Tổ chức tình yêu King Love Foundation. "Tuân thủ các nguyên tắc" hướng đến con người, luôn chú ý đến nhân viên ", chúng tôi sẽ để những nhân viên chăm chỉ cảm nhận sự ấm áp của gia đình họ bằng những hành động thiết thực.

Trước đó:Không Tiếp theo:Không
Trở về