VN
Trang chủ Phát triển Bảo vệ môi trường

Trung tâm chứng nhận dệt may Thụy Sĩ TESTEX đã trao cho chúng tôi chứng chỉ 

OEKO-TEX STANDARD 100, cô nói với King: "Thế giới hoan nghênh sự gia nhập 

của vua vì các sản phẩm của King rất thân thiện với môi trường".