VN
Trang chủ Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật
Dịch vụ

"Hòa hợp, thực dụng, tiên phong và đổi mới" là nguyên lý của chúng tôi. Chúng tôi luôn phục vụ những người yêu cầu toàn cầu với chất lượng hạng nhất, giá cả hợp lý và giao hàng chính xác. "Tinh thần của doanh nghiệp, bỏ hút thuốc và làm việc chăm chỉ, làm cho thương hiệu KING nổi tiếng thế giới!"

Để biết thông số kỹ thuật của mẫu sản phẩm cụ thể, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của công ty để yêu cầu Hướng dẫn sử dụng sản phẩm điện tử.

Phát triển sản phẩm
Phát triển các sản phẩm khác nhau theo yêu cầu cụ thể của khách hàng và nhu cầu cá nhân.
Hỗ trợ kỹ thuật

Cung cấp giải pháp hệ thống kỹ thuật để in nhãn dải theo yêu cầu ứng dụng của khách hàng.

Tải dữ liệu
Tin nhắn trực tuyến
Nam
Nữ
Đặt lại